رازهای سرمایه گذاری در بازار

رازهای سرمایه گذاری در بازار

سرمایه گذار(investor)به شخصی گفته می شود،که دارایی خود را باهدف بازگشت اقتصادی سرمایه گذاری می کند.سرمایه گذاران اغلب در حوزه هایی مانند سهام سرمایه،اوراق قرضه،اوراق بهادار ،املاک و مستغلات،ارز و کالاهای اقتصادی،سرمایه گذاری می کنند. گروهی از سرمایه گذاران در بازار های اولیه و گروهی دیگر در بازار های ثانویه با اختیار معامله فعالیت می کنند.در این فرآیند گروهی نیز به فروش و گروهی نیز به خریداری برگه های سهام مبادرت می کنند،که در مجموع تمامی آن ها سرمایه گذار بشمار می آیند.به سرمایه گذاری که مالکیت سهامی را در اختیار دارد،سهام دار گفته می شود.سرمایه گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است.به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارایی های دیگر،به منظور منفعت برگشت های سودمندو مفید در قالب بهره،سودسهام یا قدر دانی از ارزش وسایل است،که وابسته به پس اندازیا کاهش مصرف می باشد.سرمایه گذاری در بسیاری از حوزه های اقتصادی همچون مدیریت کسب و کار،امور مالی یا دارایی اعم از خانواده ها،بنگاه ها یا دولت ها مورد بحث قرار می گیرد.

 

                                                  

 

در این مقاله قصد داریم تا برخی از راز های مهم و پر کاربرد سرمایه گذاران بازار های مالی و بورس جهانی را مورد بررسی قرار داده وتیتر وار معرفی کنیم. 


*رازهای بازار(وجود بازار و اعتقاد به بازار)

-بازارهای متفاوت شباهات های عجیبی به هم دارند.
-از بازار بترسید.
-بازارهای مالی کارآ تر از آن چیزی هستند که آموخته ایم.
-فرصت های بازار سریع ناپدید می شوند.
-بازارها می توانند نفوذ دولت ها را در هم شکنند.
-بازار های مالی معمولا با سوداگری و بورس بازی توانا شده اند.
-خیلی از جنبه های بازار قابل کارشناسی نیست.
-بیشتر حرفه ای های بازار نمی توانند آن را پیش گویی کنند.
-گذشته ی بازار همواره قابل درک است.


*رازهای مزیت رقابتی برای فعالیت در بازار

-برای عملکرد بهتر در بازار به مزیت های رقابتی نیاز داریم.
-هرکس می تواند در بازارهای مالی رونق دار،یک قهرمان باشد.
-هرگز مزیت های رقابتی سرگردان نخواهد ماند.
-یک مزید اندک می تواند برای عملکرد بهتر در بازار کافی باشد.
-مزیت های رقابتی را آزمون کنید و آهسته آهسته تغییر را ایجاد نمایید.
-مزیت شماره (1) در بازار های مالی:اطلاعات
-مزیت شماره(2)در بازار های مالی:تجزیه و تحلیل بدیع و ابتکاری
-مزیت شماره(3) در بازارهای مالی:گرفتن اطلاعات از بانک های اطلاعاتی یا کارگزار به صورت مجانی.
-در روانشناسی دقیق بازار،استراتژی ها بر اساس 6 نوع رفتار مهم در بازار شکل می گیرند:
الف)ثابت ماندن الگو ها یا ناهنجاری ها در بازار.
ب)واکنش های کند بازار به تاثیرات ساختاری.
ج)شرکت های کوچکی که فرصت های طلایی ایجاد می کنند.
د)بازارها وقتی جلوتر از آنچه باید حرکت کنند،حرکت نمایند.
ه)حرکت بازار بر اساس روند های اصلی باشد.
و)نگرش بنیادی را بتوان با حرکت و مدیریت شرایط معاملاتی تطبیق داد.


 *وجود ریسک و درک ریسک های شناخته شده

-مدیریت و پذیرش ریسک :آوردن سرمایه به بازار سهام در آغوش ریسک رفتن است.
-ایده های خوب باعث از دست دادن پول هم می شوند.
-عدم تقارن اطلاعات باعث فریب بیشتر سرمایه گذاران می شود.
-نوسان گیری خوشایند نیست ،اما سود آوری وسوسه انگیزی دارد.
-متنوع سازی سبد داراییها یک هنر شگفت انگیز است.(وجود متنوع سازی)
-در ارزیابی ریسک،چند برابر کردن آن، امری غلط است!
-تحمل کردن ریسک بعد از انجام معامله یک گام کلیدی است.توقف زیان مساله ی غیر قابل حل برای معامله گران است.
-کیفیت معامله گران موفق بسیار بیشتر از معامله گران ناموفق است.
-فشار معامله گران ریسک بازار را زیاد می کند.


*الگوها و ناهنجاری ها

-به الگو ها و ناهنجاری ها نگاه کنید .نوع نگاه کردن یک هنر است.نمودار ها،منجم های بازار هستند.
-نوع بازار را درست انتخاب کنید.انتخاب صحیح در زمانی مناسب داشته باشید.
-موضوعات لایتحل در سهم بازار(Market Share)باعث سردرگمی می شود.
-شرایط های بحرانی معمولا فرصت ایجاد می کنند.
-نرخ بهره ی کوتاه مدت گرایش به تورم و بعلاوه رشد اقتصادی دارد.
-بازار های اوراق قرضه یا اوراق مشارکت برای اقتصاد های بزرگ نمی تواند جلوی ریزش را بگیرد.
-نرخ ارز:دو بازار با دو قیمت مختلف است.
-بسیاری از بازار های مالی هم جهت باعرضه(نه تقاضا) حرکت می کنند.
-قیمت بزرگان بازار با قیمت های بازار شکاف 


 *ایده های بزرگ

-بازار ها واکنشی کند به اثرات ساختاری دارند.
-به مسائل با اهمیت و مشکلات موثر دقت کنید.
-به فرضیه ها و مشاهدات مشکوک توجه نکنید.بلکه آن ها را حذف کنید.
-سرمایه گذاری در بازار های مناسب فقط هنگامی خوب است که هم جهت با تغییرات اقتصادی باشد.
-همواره روش داشته باشیدو یک چک لیست ارزیابی تهیه کنید.
-هنگامی سهام بخرید که اقتصاد در حال رشد است و تورم در حال کاهش.
-هنگامی اوراق قرضه بخرید که هم رشد اقتصادی و هم تورم در حال افزایش است.
-برخی از دارایی ها هنگام افزایش تورم و افول اقتصادی مزیت دارند.
-معمولا پیش بینی های ناهمسو با مجموعه ای از تحلیل گران دقیق نخواهد بود.


*وجودفرصت در شرکت های کوچک

-شرکت های کوچک تر معمولا فرصت های رشد بیشتری از شرکت های بزرگ تر فراهم می کنند.
-کیفیت مدیریت در شرکت فاکتوری است که میزان وخامت یا موفقیت شرکت را اندازه می گیرد.
-ارزیابی منصفانه برای شرکت های کوچک دشوار است.
-از تداوم و پایداری تجارت در زمینه ی مورد ارزیابی اطمینان حاصل نمایید.
-همیشه محصولات خوب فروش خوبی خواهند داشت.
-کوشش برای رشد و کشش بازار را برای شرکت های کوچک مشخص کنید.
-از ورود و خروج منابع پولی (نقد)در شرکت اطمینان حاصل نمایید.
-سهامداران پشتیبان خوبی برای شرکت های غیر بورسی هستند.
-همیشه شرکت های کوچک محکوم به رشد نیستند.


*قیمت ها رفتار می کنند مثل انسان

-قیمت ها بیشتر از حد انتظار حرکت می کنند.
-قیمت های گذشته نیز فراموش می شوند.
-مردم معمولا قضاوت غلط درباره ی احتمالات ومنطق دارند.
-قیمت ها می توانند نامتقارن باشند.
-هنگامی که بازار اخبار خوبی ندارد،پریشانی حاکم بر بازار است.
-هرروز معامله نکنید.
-از معامله ی ابزار های مالی ناشناخته پرهیز کنید،هر چند قیمت آن ها را درک می کنید.
-به آن چه که در گذشته بابت وقوع آن فکر می کردید،برگردید.
-هرکالایی یک مدل معاملاتی را خواهد داشت.


*روند های بازار قابل درک هستند.

-از لحاظ آماری روند قیمت ها را اثبات کنید.
-بین کالاها ،ارزها،نرخ های بهره،سهام و...روند وجود دارد.
-شکل گیری روند ها دارای یک عملیات بلند مدت است.
-درست نیست  که بازار معمولا واکنش افراطی دارد.
-هرچند روند ها شناخته شده هستند،اما با وجود این مقاومت دارند.
-روند ها نشان دهنده ی گردش تدریجی اطلاعات هستند .اما معمولا اخبار در برابر روند ها نادیده گرفته می شوند.
-معمولا اصلاح قیمت ها با تاخیر صورت می گیرد.
-افزایش قیمت ها برای خریداران جاذبه دارد.
-چرخه های اقتصادی با چرخه ی بازار ها اشتراک دارد .


*وجودزمان بندی بازار(Market Timing)

-عوامل بنیادین را با واکنش قیمت ها ترکیب کنید.
-اختلال در قیمت هارا  نادیده بگیرید.
-قهرمان نباشید(Dont be Hero).در افت بازار خرید نکنید.
-با روند بازار معامله کنید.منتظر برگشت روند ها بمانید،سپس وارد بازار شوید.
-خود را به معامله گران موفق نزدیک کنید،تا شکست خورده.یک مدل معاملاتی،چهره ی معامله گر را مشخص می کند.
-در برابر پیامد هاایمنی ایجاد کنید.
-قیمت هدف(Target Price)یا زمان محدود نگذارید.
-عوامل بنیادی هم تغییر می کنند.پس باید تغییر کرد.
-در آینده قیمت ها بالا و پایین می شود،اگر به رشد قیمت ها می خندید،منتظر گریستن برای افت قیمت ها باشید.


* وجود وسوسه در بازار

-بدانید چه موقع باید بازار را ترک کرد.
-مشکلات محیط را مشخص کرده و خود را برای تغییر آماده کنید.
-روند ها را تحت نظر و هشدار ها را جدی بگیرید.
-مذاکره خود،یک هنر است.
-اعمال آرتیستی خود را به تدریج اصلاح کنید.
-حراست از ثروت به هیچ وجه ساده نیست.
-با دیده ی شک و تردید به خطر ها نگاه کنید.
-کارمزد مدیران و کارگزاران خیلی زیاد نیست،آن را پرداخت کنید.
-به استراتژی های صیانت از دارایی ها توجه کنید.


*در پایان مقاله به چکیده ای از سخنان بزرگان می پردازیم تا با برخی از اصول موفقیت در  زندگی وکسب درآمد آشنا شویم.

-راز ثروتمندان خود ساخته این است:از سختی های زندگی نترس.سختی انسان را سرسخت می کندمیخ هایی در دیوار محکم تر هستند که ضربات محکم تری را تحمل کرده باشند.
-ویل راجرز می گوید:بسیاری از افراد پولی را که بدست آورده اند خرج می کنندتا چیزهایی بخرند که نمیخواهند تا مردمی را تحت تاثیر قرار دهند که دوست ندارند.
-جاناتان سوئیفت می گوید:یک مرد دانا باید پول را در سر خود داشته باشد نه در قلب خود.
-اپیکتتوس فیلسوف یونانی می گوید:ثروت در داشتن دارایی های بزرگ نیست ،بلکه درکم خواستن و قناعت نهفته است.
-وارن بافت می گوید: من راز ثروتمند شدن در وال استریت را به شما می گویم.وقتی همه در ترس هستند شما طماع باشید و وقتی که همه طماع هستند شما بترسید.
-افراد ثروتمند همیشه در حال آموزش هستند و آموزش و یاد گیری را نوعی از سرمایه گذادی می دانند که سود آن بیشتر از سرمایه گذاری دیگر است.
-تفکر ثروتمند وظیفه ی خود را کسب ثروت و موفقیت می داند.در حالی که تفکر فقیر فقط دلش می خواهد که ثروتمند شود.


منابع و ماخذ
برگرفته از کتاب 100 راز برای سرمایه گذاران اثر ریچارد فارلیای

تنظیم:محمدرضا جعفری 
شهریور 99

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش